Żnin. Jeszcze w 2021 roku przetarg na przebudowę ulicy Browarowej [zdjęcia]

Iwona Góralczyk
Iwona Góralczyk
Wykonawca ma być wyłoniony jeszcze w tym roku. A w 2022 r. rozpoczęcie modernizacji Browarowej
Wykonawca ma być wyłoniony jeszcze w tym roku. A w 2022 r. rozpoczęcie modernizacji Browarowej Szymon Cieślak
Przebudowa ulicy Browarowej w Żninie stała się faktem. Zapowiadane przez burmistrza dofinansowanie jest na koncie gminy.

- Bój o przebudowę drogi, zniszczonej przez pojazdy ciężarowe o dużym tonażu, czemu towarzyszył dzień i noc hałas nie do zniesienia, trwał kilka lat.

- Aktualnie przygotowujemy się do realizacji tego zadania inwestycyjnego, które ma zmienić nie tylko samą ulicę Browarową w ulicę bezpieczną dla pieszych, uwzględniającą również ścieżkę rowerową, ale walka idzie również o zminimalizowanie ruchu pojazdów ciężkich, ale do tego tanga trzeba trojga: Gminy Żnin, Powiatu Żnińskiego (wjazd od ulicy Mickiewicza) i Samorządu Województwa (wjazd od ulicy Aliantów). Jaki będzie finał tego tanga - czas pokaże - ogłosił burmistrz Robert Luchowski.

O planach przebudowy tej ulicy pisaliśmy na naszych łamach 28 kwietnia br. Przypomnijmy zatem:

Całkowita wartość projektu to 2 147 558,56 zł, kwota rządowego dofinansowania wynosi 1 181 156,00 zł. Start: 2022 rok, planowany finał: 2023 r.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- W roku bieżącym planujemy przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu zakontraktowanie wykonawcy robót budowlanych. Prace rozpoczną się w roku 2022, a całkowite rozliczenie ma nastąpić na koniec pierwszego półrocza 2023 roku - informuje Aleksander Kranc, rzecznik UM w Żninie.

- Przebudowa drogi wykonana zostanie na długości 456 metrów - uściśla Paweł Piechowiak, dyrektor Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

  • nowej warstwy ścieralnej na jezdni o długości 187 m.,
  • rozbiórkę istniejących nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji na dystansie 268 m
  • na całym odcinku drogi wybudowana zostanie ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2 m
  • nawierzchnia chodnika w złym stanie technicznym zostanie wymieniona na nową
  • na miejscach postojowych o nawierzchni bitumicznej zostanie ułożona nakładka z betonu asfaltowego
  • na całym odcinku ulicy wykonane zostaną zjazdy do obsługi terenów sąsiednich
  • przed garażami w rejonie ul. Tysiąclecia zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej.

- Głównym celem jest poprawa stanu technicznego istniejącej nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa korzystających z ulicy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej i wyprowadzenie ruchu rowerowego poza pas jezdni - dodaje Paweł Piechowiak.

Wjazd samochodem do centrum niemożliwy?

Wideo

Dodaj ogłoszenie