Żnin. Radni Rady Miejskiej w Żninie zbojkotowali sesję. Ci sami, którzy o nią wnioskowali. Powód?

(iwo)
Sesja Rady Miejskiej w Żninie 06.10.2021
Sesja Rady Miejskiej w Żninie 06.10.2021 screen
Udostępnij:
Piętnaście minut trwała dziś kolejna, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Żninie. Została zwołana na wniosek grupy 11 radnych skupionych w klubach Dla Gminy Żnin i PiS pod przewodnictwem Grzegorza Koziełka i Elżbiety Gogoli. Żadnej uchwały jednak nie podjęto. Powód? Nie było kworum. Ci sami radni, którzy chcieli kolejnej rewolucji, posiedzenie zbojkotowali.

Padły w związku z tym ostre słowa. Z obydwu stron.

Sprzymierzeńcy burmistrza Luchowskiego komentują nieoficjalnie:

- Specjalnie wyznaczono dziś (6.10.2021) na godzinę dziewiątą kontrolę w szkole zarządzanej przez radnego Leszka Kowalskiego. Dyrektor obowiązkowo musiał być w placówce i w tej kontroli uczestniczyć. Tym samym nie mógł wziąć udziału - nawet zdalnie - w sesji.

Ponieważ rajcy jedenastki znaleźliby się w klinczu, woleli sesję zbojkotować. Zdali sobie sprawę, że stosunkiem głosów 10/10 nic nie ugrają. Że brakuje im właśnie Leszka Kowalskiego.

Co ciekawe, komentują też, że to "celowy zabieg organu zarządzającego,a więc powiatu żnińskiego".

- To jak Białoruś dosłownie. Blokowanie radnego było celowe - słychać komentarze.

Inaczej sprawę widzi przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Kaźmierczak:

- Pan Kowalski podpisał się pod sesją? To o co chodzi? Ja tydzień temu wiedziałem. Przecież to jest totalitaryzm, co oni wyprawiają.

- Bycie radnym to funkcja społeczna. Jaki oni dają przykład młodzieży, co to za ludzie? Czy przed głosowaniem wszyscy wiedzą, jaki będzie wynik i dlatego nie przychodzą? Przecież jest demokracja. A może któryś radny nie chce być przewodniczącym i zagłosuje za swoim odwołaniem? Skąd oni to wiedzą?

- Sesję zwołuję, bo gdybym tego nie zrobił, oddaliby mnie do prokuratury. Panowie Koziełek i Luchowski już zresztą piętnaście zawiadomień na mnie złożyli, tym się zajmują.

Jak wyglądała 15-minutowa sesja Rady Miejskiej w Żninie 6 padziernika 2021 roku?

- Na 21 radnych uczestniczy 10. To stanowi 48 procent, czyli nie mamy kworum, liczba jest niewystarczająca do podejmowania uchwał - stwierdził przewodniczący Kaźmierczak.

- Przypomnę, że sesję zwołano na wniosek osób, które nie przyszły. To jest ten nowy ład żniński, o którym burmistrz zapewniał, że tylko z tymi ludźmi można coś zrobić.

Dziękuję tym, którzy uczestniczą, którzy znaleźli czas.

- A ci, których nie ma - są to ludzie, którzy mówili o honorze, tchórzach, a dziś, kim oni są?

- Gabinet burmistrza dziś zamknięty, w ogóle nie przyszli? Czwarty raz nie przychodzą na sesję nadzwyczajną, czy oni mają jakikolwiek poziom do dyskusji o inwestycjach i innych sprawach ważnych dla gminy? Czy są tylko marnie wykształconymi żołnierzami, którzy tylko wykonują polecenia?

- Jak można wystosować wniosek i samemu nie przyjść? Jak można uczyć dzieci i wykazywać się taką postawą?

- My jesteśmy numerem jeden w Polsce pod względem idiotyzmu, kóry się tu dzieje - stwierdził Dariusz Kaźmierczak.

- Porutą i błazenadą okazałoby się dzisiejsze głosowanie, więc uciekli. Pewnie jutro zwołają kolejną sesję - skomentował Kaźmierczak, dodając:

- Gdzie jest Grzegorz Koziełek, który na mnie pisze do prokuratury? A może na siebie napiszą, bo są tylko BMW, czyli bierni, mierni, ale wierni?

Jak miała wyglądać sesja Rady Miejskiej w Żninie?

Oto porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego na członka Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnych na członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnych na członków Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z członka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Żninie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żninie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żninie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żninie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Żninie.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych.
 26. Zakończenie.

Plan był i jest zapewne taki, aby odwołać z funkcji przewodniczących komisji stałych te osoby, które identyfikują się z obozem Dariusza Kaźmierczaka, a powołać nowych, "swoich" - z obozu popierającego burmistrza Roberta Luchowskiego, co jest możliwe, ponieważ przy pełnym składzie rady zespół G. Koziełka i E. Gogoli ma obecnie przewagę (stosunkiem głosów 11/10).

- Znalazł się tu jeszcze szlachetny punkt: chcieli podnieść sobie diety z 1300 na 1500 zł. Ci ludzie zrobili skok na kasę, wszyscy. Niech mieszkańcy to wiedzą. Będzie jeszcze kara dla mnie - jako przewodniczący Rady Miejskiej będę zarabiał tyle, co Dariusz Samul czy Bernard Starczewski. Bo - jako przewodniczący, w oczach jedenastki, nie zasługuję na więcej - skwitował Dariusz Kaźmierczak.

Co na to jedenastka?

Oficjalnie do Biura Rady poszła od niektórych informacja, że materiały na sesję nadzwyczajną rozesłano zbyt późno.

- Dziewiętnaście godzin przed sesją (wczoraj, 5 października, około godz. 14). To już miałem inne plany. Gdyby przyszły chociaż 24 godziny przed obradami. Ale nie - przysłano je na ostatni moment - usłyszeliśmy komentarz.

Są też głosy, że punktualnie o 9 weszła do szkoły Leszka Kowalskiego kontrola. Zatem tu - zdaniem niektórych - trzeba szukać powodów bojkotu.

- Cel został osiągnięty. Tylko co dalej?

W najbliższym czasie można się spodziewać kolejnej sesji - z takimi samymi punktami jak wyżej.

Komentarz starosty żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka

Przypomnijmy, że Zespół Szkół Technicznych w Żninie, gdzie dyrektorem jest Leszek Kowalski (radny Rady Miejskiej w Żninie - klub PiS, w jedenastce popierającej burmistrza Roberta Luchowskiego), to placówka podległa powiatowi żnińskiemu.

- Ja się w błazenady nie bawię. Leszek Kowalski w ubiegłym tygodniu wiedział, że będzie kontrola - stwierdził starosta.

- A o szopce w gminie Żnin usłyszałem wczoraj (5.10.2021) około godziny 15. Był zjazd PSL-u na dworcu, zadzwoniła do mnie sekretarka, że kontaktował się pan Kowalski, iż zwołali sesję w Żninie i co on ma zrobić? On nie dzwoni do mnie, tylko do sekretariatu - relacjonuje Zbigniew Jaszczuk.

- A co mnie to obchodzi, że zwołali sesję? Nie będę zwracał uwagi na cyrk w budynku obok. Pan Kowalski jest dyrektorem szkoły. Powtarzam: decyzję o przeprowadzeniu kontroli podjąłem 30 września br. Wysłane do dyrektora ZST było pocztą elektroniczną (ePUAP) 1 października br. Wiadomość dyrektor odebrał, co potwierdził dziś (6.10.2021) w rozmowie z nami, że 1 października dostał informację.

- Jest to nasza, wewnętrzna kontrola jako organu prowadzącego. Było dużo zastrzeżeń co do działalności tej placówki, mamy różne sygnały - sprawy gospodarcze, nadgodziny i inne. Więc wreszcie postanowiliśmy z Henrykiem Ciesielczykiem (szef powiatowej oświaty - przyp. red.) się do tej szkoły wybrać.

- Wracając natomiast do sesji w Żninie: nie wykluczam, że o tej kontroli w szkole się dowiedzieli.

- Z przekąsem jeszcze tylko skomentuję, że pan Koziełek mi o wniosku o zwołanie sesji powiedział, zanim zaniósł pismo do biura rady. Oczywiście to jednak - powtarzam - tylko ironia.

Jaki był obieg dokumentów?

Wniosek o zwołanie sesji złożono w biurze rady w piątek, 1.10.2021.

Wczoraj (5.10.2021) po godz. 14 radni otrzymali materiały na sesję.

Starosta, jak napisaliśmy wyżej, wyznaczył kontrolę "w ubiegły czwartek, w ubiegły piątek - 1.10 - przesłano do dyrektora ZST, drogą elektroniczną, informację w tej sprawie".

Co na to dyrektor ZST Leszek Kowalski:

- Pozostawiam sprawę bez komentarza - stwierdził zaznaczając, że jest wobec organu prowadzącego w stosunku służbowym.

Temat będziemy kontynuować.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia

Wideo

Dodaj ogłoszenie