Żnin. Dariusz Kaźmierczak stracił większość w Radzie Miejskiej. Rajcy odrzucili uchwałę w sprawie braku podstaw do wygaśnięcia mandatu

(iwo)
Większość radnych, a także burmistrz Żnina uczestniczyli w sesji zdalnie. Taką formę zarządził przewodniczący Rady Miejskiej.
Większość radnych, a także burmistrz Żnina uczestniczyli w sesji zdalnie. Taką formę zarządził przewodniczący Rady Miejskiej. screen (sesja Rady Miejskiej w Żninie z 22.09.2021)
Dziś, 22 września 2021 roku, kolejna sesja Rady Miejskiej w Żninie.

Wśród wielu tematów pojawiła się uchwała w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Kaźmierczaka.

Jak podano w uzasadnieniu - odnosząc się do zarzutów stawianych przez radnego Sławomira Kujawę - radny Kaźmierczak nie prowadzi działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

W uzasadnieniu uchwały czytamy także, że sprawa dotyczy niedawnej realizacji dużego zadania inwestycyjnego gminy Żnin, tj. zagospodarowania parku między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie oraz terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym.

Po przetargu i wyłonieniu firmy Kowalski Budownictwo, Dariusz Kaźmierczak został wskazany jako osoba do realizacji powyższych prac w ramach umowy zlecenia.

W analizie prawnej stwierdzono, że nie nastąpiło tu naruszenie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, nie ma więc przesłanek do stwierdzenie wygaśnięcia mandatu.

Uchwała została jednak przez rajców, w takiej treści, odrzucona. Przeciw głosowało bowiem 11 rajców, "za" było 10. Taki wynik powoduje, że sprawą - jak mówi burmistrz Żnina - "zajmować się będą inne organy".

Co najciekawsze, głosowanie pokazuje, że przewodniczący Dariusz Kaźmierczak stracił większość w Radzie Miejskiej.

Do obozu władzy przeszła Halina Krygier - radna z Bożejewiczek, która zasiliła Klub Radnych Dla Gminy Żnin działający pod przewodnictwem Grzegorza Koziełka. (Radna zadeklarowała chęć dołączenia do tego klubu w ubiegłym tygodniu, 15 września, a dzień później przewodniczący Kaźmierczak zarządził sesje w całości zdalne. Czy w obawie przed zamiarami dotyczacymi jego odwołania? Tego nie można wykluczyć).

Aktualny układ sił w Radzie Miejskiej w Żninie

W tzw. opozycji pozostają:

 • Andrzej Kurek
 • Maria Błońska
 • Jerzy Krynicki
 • Idzi Mądry
 • Robert Szafrański
 • Aleksandra Nowakowska
 • Jacek Orzechowski
 • Sławomir Ryś
 • Dariusz Kaźmierczak
 • Olga Berdysz

W grupie radnych popierających burmistrza Żnina znajdują się aktualnie:

 • Elżbieta Gogola
 • Kazimierz Jańczak
 • Leszek Kowalski
 • Grzegorz Koziełek
 • Halina Krygier - zasiliła klub Dla Gminy Żnin
 • Sławomir Kujawa
 • Piotr Ostrowski (przeszedł do Klubu Dla Gminy Żnin kierowanego przez Grzegorza Koziełka w sierpniu 2021 r.)
 • Dariusz Samul
 • Grzegorz Wesołek
 • Bernard Starczewski
 • Alicja Ochudło-Salamon

- Kwestią czasu pozostaje zatem zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie

- to jeden z nieoficjalnych komentarzy.

Jedyną przeszkodą czy utrudnieniem są jednak sesje zdalne. Odwołanie musiałoby się odbyć w głosowaniu tajnym (więc system Rada w tym przypadku nie jest rozwiązaniem), a poprzedzone jest powołaniem komisji skrutacyjnej, która odpowiada za całą procedurę - przygotowuje karty do głosowania, odpowiada za urnę, liczenie głosów.

Zwykle uchwały odwołujące przewodniczących odbywały się na sali obrad, czyli podczas tradycyjnie prowadzonych sesji.

PSL chce restrykcji dla niezaszczepionych

Wideo

Dodaj ogłoszenie