Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie

Żnin, Nowa 4

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.